Forskning om improvisationsteater (improv) och kreativitet i arbetslivet

svd_improv_samuel_west

” Improvisationsteater är kanske det mest effektiva sättet för att få snurr på idéerna och samarbetet i ett arbetslag eller ett chefsteam. Det visar en ny studie som inom kort publiceras vid Lunds universitet. Enligt resultaten ökar nämligen kreativiteten i gruppen med nästan en tredjedel, när medarbetarna spelar improvisationsteater tillsammans.

– Improvisationsteater går ut på att testa gränser och att våga slänga ur sig obearbetade idéer… ”

 

Kvalitetsmagasin, Svenska Möten, IKEA och NCC

samuel_west_kvalitetsmagasinBranschtidningen KvalitetsMagasinet uppmärksammade nyligen min forskning om kreativitet och innovation. Och tidningen Svenska Möten skrev också om forskningen kring det ultimata konferensrummet.  NCC Property Management och IKEAs personaltidning Readme (som ges ut på 20 språk!!) skriver båda om min forskning och vikten av lekfullhet på jobbet. KUL!!!!

Inte varit så aktiv att underhålla bloggen den senaste tiden. Mest på grund av att jag håller på avsluta min avhandling, och undervisar på Institutionens för psykologi kursen i Kreativitet. samt har startat företaget SUPERLAB tillsammans med en industri designer och en IT-utvecklare. Och alla föreläsningar och workshops…  Men jag ska skärpa mig!

Marknadsföreningen Helsingborg

Den 6 september föreläste jag på marknadsföreningens frukostmöte. Fantastiskt energisk publik av 300 personer som vaknat extra tidigt för att ‘networka’, mingla och gå på föreläsning. Temat var om hur leken främjar kreativitet, och så gjorde jag förstås lite reklam för Superlab eftersom jag är alltid på jakt efter försökspersoner för mina experiment.

Hur främjas kreativtet på jobbet?

http://3.bp.blogspot.com/_5zdog9viOpw/SmDQZdorxSI/AAAAAAAAAZ0/CuqKntV6JEE/s400/image00556.jpgKreativitet stimuleras genom ökad frihet, lagom utmaningar, frekvent feedback och genom att matcha arbetsuppgifter och medarbetarens egna intressen och styrkor så bra som möjligt. En stark inre motivation uppstår när man utvecklar/jobbar med något man är intresserad av. Inre motivation är jätte viktigt för kreativiteten. När vi är intresserad av det vi gör och upplever framsteg minskar behovet av externa belöningar (yttre motivation). Theresa Amabiles (en av de största namnen  inom kreativitetsforskning) forskning visar att stressande deadlines och ekonomiska bonusar har en negativ effekt på kreativitet. Istället rekommenderas en bra men framförallt rättvis lön samt stora möjligheter att använda och utveckla sina färdigheter. Också viktigt är att den individuella medarbetaren upplever framsteg. Hon sammanfattar sina 30 år av kreativitetsforskning med att konstatera: när människor arbetar med något som de bryr sig om och tillåts att engagera sig samtidigt som de får uppskattning så flödar kreativiteten – även i kristider.

Kreativa människor behöver inte ha halsduk inomhus

http://2.bp.blogspot.com/-FQAhnc7m4Wk/TYgSASEauzI/AAAAAAAAC-U/rGi91Gm4UCw/s400/hamm.jpg

Många tror att det bara är kreativa människor som är kreativa; konstnärstyper och designers och andra som har halsduk inomhus. Detta är nonsens. Alla normalbegåvade människor kan vara kreativa. Vissa människor är mer kreativa än andra men för arbetsgivare är det inte alltid de mest kreativa som är de bästa medarbetarna. Istället för att satsa alltför mycket på att rekrytera kreativa individer så kan organisationer främja existerande medarbetarnas kreativitet. Enligt expertisen behöver organisationer inte göra så värst mycket för att stimulera kreativitet mer än att eliminera eller minimera hinder. Exempel på kreativitets-barriärer kan vara långvarig stress eller överarbete, rädsla för att misslyckas, byråkrati samt en ”men så har vi alltid gjort” mentalitet som så brutalt saboterar nytänkandet. När människor har förutsättningarna och är engagerade i vad de gör så föder det kreativitet och innovation. Det behövs ingen magi eller konstiga kurser för att öka kreativiteten – det ligger i vår natur att vara kreativa och skapa. Arbetsgivaren behöver “bara” se till att riva barriärer till kreativitet och då kommer kreativiteten igång av sig själv. Ok. Detta stämmer inte riktigt. Har det länge funnits ett icke-kreativt klimat på arbetsplatsen så räcker det inte bara att eliminera hindren. Då behöver arbetsgivaren aktivt främja kreativitet. Hur främjas kreativitet?

Arbetsglädje ökar kreativitet

indian happyProfessor Teresa Amabile vid Harvard Business School har forskat om kreativitet och innovation i över trettio år. I hennes kanske mest kända studie, undersökte hon över 200 medarbetare i branscher där kreativitet är speciellt viktigt. Hon hittade ett mycket starkt samband mellan positiva känslor och kreativitet. Precis som negativa känslor som oro, rädsla och ilska minskar kreativitet så ökar kreativiteten på jobbet när vi är lyckliga. En arbetsplats som genomsyras av arbetsglädje och lekfullhet främjar kreativitet och innovation. Amabiles forskning visade dessutom att medarbetarnas stora kreativa genombrott ofta kom dagen efter att han eller hon varit särskilt lycklig dagen innan. Så en lycklig dag i dag kan bidra till ett innovativt genombrott i morgon, vad härligt!

Mer om studien.

A Fresh Look at Work – a new article about playing at work

happy workerI just finished a new article about play at work and the link between play and creativity for the Japanese magazine SGI Quartarly.

The article begins with: ”In his memoir, Henry Ford wrote: ”When we are at work we ought to be at work. When we are at play we ought to be at play. There is no use trying to mix the two.” This anti-play approach to work has outlived the Industrial Revolution, and the notion that work and play are opposites still lingers in many workplaces. In Sweden, where, both as a researcher and as a consultant, I try to encourage more play in the workplace, I often hear the echo of the Puritan work ethic in the grumbling expression ”this is a workplace, no playground sandbox!”… Read the complete article.

The latest issue of SGI Quartarly has many more articles on various aspects of play and is well worth a read.